Digitalt tecknat

Ibland kan det vara ett alternativ att teckna enbart på datorn.